פיינל סייל בדלתא 🔥קולקציית חורף לכל המשפחה עד 99.90 ₪ מהרו,

Traiter Non expire

מ -29.90 ₪ד 99.90 ₪לקקפקציית חוקצקציית חורף כככ המפפפה: יג'מות, חוצצות, כלכסיים, חליפות גןועוד .. מהרו, המלאי מוגבל ! לקניה >>

 

  Moins

Page Offres sur Delta

Traiter Non expire

Quels sont les modes de livraison au Delta site Internet?

Vous pouvez choisir l'une des options suivantes : Courrier à domicile / travail - délai de livraison jusqu'à 5 jours ouvrables *, T-shirts avec impression du logo de l'école jusqu'à 4 jours ouvrables * | Coût : 20 NIS | Pour les achats supérieurs à 199 NIS, la livraison est gratuite ! Collecte de Delta magasins - délai de livraison jusqu'à 4 jours ouvrables *, T-shirts avec impression du logo de l'école jusqu'à 5 jours ouvrables * | Livraison gratuite! * Dans les localités éloignées le délai de livraison peut être rallongé

Est-il possible d'utiliser plusieurs coupons en même temps ?

Pas de coupons en double - un seul coupon peut être utilisé par commande.